OM OSS

”Det som har hänt, går det ändå inte att omintetgöra,
I framtiden bör det förebyggas” (Seneca)

Den demokratiska toleransen och de grundläggande mänskliga rättigheterna, de individuella värderingarnas bevarande samt utveckling, den ungerska/svenska identiteten och dess förpliktigande, är inte bara heder- och samvetsfrågor utan en hjärtefråga och övertygelse för oss alla.

Det är grundidén till denna blogg. Med fokus på de mänskliga rättigheterna, på ett objektiv och oberoende sätt, samlas här olika händelser som berör såväl svenskar som ungrare både från Sverige, Ungern, successionsstaterna, diasporan men också från övriga världen.

Med väletablerade kontakter, är det möjligt att utarbeta ett handlingskraftigt svenskt-ungerskt solidariskt (om än) virtuellt nätverk, vilket med var och ens ansvarskännande välvilja, kan bidra till en mer förstående, uppskattande attityd i de svenska och ungerska samhällen gällande frågor om som rör Ungern och Sverige inom och utanför ländernas gränser, samt det ungerska och svenska folket och dess medvetande.

Den medvetna eller omedvetna mediala vinklingen, förvrängningen, den opartiska skildringen av det som sker i verkligheten, åsiktskorridorerna, är det som är Diktaturen i dag.

Blottläggning av verkligheten genom fakta, bekämpningen av ständiga manipulationer, kan resultera i att förmå komma ifrån partipolitiska synvinklar, då den nuvarande mediala manipulationens största skada är, att den tystar ner, förtrycker och uppoffrar människors sunda förnuft, den naturliga och medmänskliga medkänslan på makthavares intressealtare, den dräper, fördummar och fäller en i misär och orsakar kaos och polarisering.

Utnyttjandet av rätten till yttrande- och åsiktsfriheten är alltid bekymmersamt för de (inte enbart i maktutövande utan även i det civila samhället) som är av annan uppfattning. Det är problematiskt för de som  i vissa fall är missnöjda, inte önskar eller vågar förändra och som känner sig ”tvungna” att stå ut med andras protester, kritik, förändringsintention, att lyssna på avvikande meningar som de givetvis inte gillar, dela på de eventuella massmissnöjens spänningar. Den typen av solidaritet, toleransen av fri- och rättigheternas besvär, tillhör nämligen  demokratin.

Uppenbarligen finns det ett behov för en välfungerande sammanhållning mot den nuvarande mediala diktaturen, för att kunna bistå våra svenska och ungerska medmänniskor genom att låta våra röster höras mot förtryckande av deras grundläggande mänskliga rättigheter. Det handlar i första hand om att mobilisera den svenska respektive den ungerska, men också världsopinionen, för att kunna visa även myntets andra sida.

Många människors hängivelse, kunskap, strävsamhet är ypperlig förutsättning för att i yttrandefrihetens anda ärligt prestigelöst genomdiskuterade idéer, tankar ska leda till konkret handling exempelvis som författande och publicering av artiklar, medverkan i radio- och Tv-program, organisering av ad-hoc demonstrationer, viral spridning på sociala medier av objektiv, opartisk verklighet.

 

E-post: svusv(@)hotmail.com
Twitter: @SVUSV
Facebook: fb.me/SwedishHungarianIG
Redaktör: Rita Schmidt

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s