Migration – Polisrazzia genomfördes i Subotica, Serbien i fredags (2017-03-10)

Migranterna från gränsstadens tegelfabrik transporterades iväg med bussar. Således är det bara få migranter kvar i Subotica, de gömmer sig i buskarna längs tågrälsen. Migranterna befarar att även de transporteras tillbaka till mottagningscentret i Preševo av myndigheterna. Polisens mål är att samla alla som inte är registrerade.

Efter polisens ingripande endast två dussin migranter är kvar i staden och väntar under dagen på området bland tegelfabrikens ruiner.

Enligt ögonvittnen har nämligen den serbiska polisen efter en razzia i fredags tömt området.

De som arbetar med rivningen av tegelfabriken har enligt utsago bevittnat tidigt i fredags morse, den serbiska polisens räd som resulterade i att 4 bussar med uppskattningsvis 300 migranter körde till mottagningscentret i södra Serbien.

Migranterna som stannade kvar i Subotica är rädda, då den serbiska polisen uppträder alltmer bestämt mot dem. Det är anledningen till att de gömmer sig, många av dem har gömt sig längs tågrälsen.

De vågade inte komma fram förrän under eftermiddagen när den tyska hjälporganisationens volontärer har anlänt.

Därför vill de lämna staden i Vojvodina fortast möjligt.

„Vi skulle gå mot Ungern, men jag vill inte stanna där heller. Mitt slutmål är Italien” – sa en migrant.

Migranterna säger att de är förbannade på myndigheternas åtgärder. De menar att migranter kommer alltid att finnas, ingen kan stoppa dem.

„Jag är här för att jag ska vidare till ett annat land. Det är till ingen nytta att alla länder allierar sig mot migranterna, de fortsätter att komma ändå.” – sa en man, som vill till Frankrike.

Under de senaste veckorna kunde man träffa många migranter på flera andra orter i Vojvodina nära ungerska gränsen. Men i lördags syntes inte en enda.

Till och med den byggnad i Bački Vinogradi, som hyste ett 40-tal tidigare var nu tom.

Ortsborna säger att polisen har även här varit och har transporterat bort de migranter som inte hade registrerat sig vid mottagningscentrumen.

Enligt officiella uppgifter lever nära 6700 migranter i 17 mottagningscentrum.

En mindre del av dessa, främst familjer önskar komma in i Europeiska Unionen, men flera tusen av dem väntar i de centrala delarna av landet på det lämpliga tillfället för att illegalt komma till Västeuropa.

Nåväl, detta har inte (heller) publicerats i Sverige. Givetvis skulle man kunna alstra konspirationsteorier om det, men vi ska hålla oss till fakta.

Serbien är inte ett EU-land. Men det betraktas som så kallad säkert tredje land. Självklart är Serbien inte betraktat som ett så kallat säkert tredje land enbart av det ungerska migrationsverket BÁH, utan även av EU enligt överenskommelser mellan länderna.

Överenskommelsen mellan Unionen och Serbien har kommit till stånd med syftet,

”att förstärka samarbetet för en effektivare bekämpning av den illegala migrationen

EU-kommissionen har definierat kriterierna för ett säkert ursprungsland:

Ett säkert land ska vara rättssäkert och demokratiskt. Där ska det i allmänhet inte förekomma förföljelse, tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och inget hot på grund av urskillningslöst våld eller situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.

Syftet med en EU-lista om säkra länder ska vara:

  • att alla EU-länder får samma uppfattning om vilka länder som är säkra att skicka tillbaka de som inte behöver asyl
  • att minska handläggningstiderna för de som inte behöver asyl
  • att det gemensamma agerandet ska “avskräcka” ickebehövande från att komma till EU och söka asyl

Läs vidare: Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

Läs vidare: Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

Läs vidare: Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU och om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd och om ändring av direktiv 2013/32/EU

Källa: MTI, Hirado.hu, EU-kommissionen 5 oktober 2015, EU

 

Annonser