Ingmar Karlsson: Orbán a történelmietlen

Szerző: Ingmar Karlsson

Ingmar Karlsson – svéd közgazdász, 1962-ben kezdte svéd diplomata pályafutását, többek között Isztambulban volt  főkonzul 1996–2001 években.

Orbán Viktor a kálvinista protestáns (református – szerz. megj.) egyház tagja, melynek taglétszáma az összlakosság körülbelül 11 százalékának felel meg. Létét az Oszmán Birodalomnak köszönheti. Amikor az ellenreformáció a XVI. században feltartóztathatatlanul terjedt Európa-szerte, a protestáns egyházak az Oszmán Birodalom szultánjai támogatásával élték azt túl és menekülhettek meg a katolicizmus kényszere elöl. Amikor a katolikus Habsburg V. Károly  császár 1530-ban birodalmi gyűlésre hívta össze Augsburgban a fejedelmeket és rendeket, hogy belpolitikai intézkedésekkel  is megpróbálja a birodalom egységesítését veszélyeztető reformáció okozta széthúzást rendezni, a nagy, dicsőséges Szulejmán oszmán szultán kihasználta a vallási megosztottságból adódó feszültségeket.

A szultán V. Károly császár birodalmához tartozó Flandriában elő lutheránusoknak írt levelében katonai támogatást ajánlott fel és azt írta, hogy úgy érzi közel áll hozzájuk ”mert nem bálványimádók, egy Istenben hittek és a császár és a pápa ellen küzdöttek .” János Zsigmond magyar király közvetlen katonai támogatást kapott, és a a XV. század vége fele Magyarország lakossága többségében protestáns hiten volt, a török fennhatóság alatt szabadon gyakorolhatták a vallásukat úgy nevezett harács, védelmi adó ellenében.

Amikor II. Rudolf magyar király 1602-ben Bécsben újra a vallásszabadság elnyomásával próbálkozott,  Bocskai István (és valószínűleg nem Bocskag ahogy a cikkben áll – szerk. megj.) magyar fejedelem, Erdélyben segítségért a törökökhöz fordult, és szövetséget kötött az Oszmán Birodalommal. Néhány évvel később, magyar indítványra a térség, katolikus elnyomás ellen oltalmat biztosító oszmán fennhatóság alá került. Később a magyar protestáns hadi erők az 1683-as Bécset ostromló török seregnek az oldalán harcoltak, ám a csata az Oszmán Birodalom súlyos vereségével végződött, ezt a csatát tartja most Orbán Viktor Európa megmentésének, annak ellenére, hogy az ő saját ősei, ilyenformán a vesztes török oldalon harcoltak.

Jómódú magyar kereskedők az Oszmán Birodalommal üzleteltek és gyakran török szőnyegeket ajándékoztak  protestáns egyházközösségeknek, a templombelsők díszítése céljából, ennek nyomai mai napig láthatóak, például a romániai Brassó város székesegyházában. Egyik leggazdagabb protestáns főnemes Rákóczi Ferenc volt, ő vezette 1703-1711 között a magyar protestánsok felkelését az osztrák katolikus elnyomás ellen (szabadságharc – szerk. megj.). Azonban kudarcot vallott és száműzetésbe kényszerült, ekkor úgy döntött, hogy az Oszmán Birodalomban keres menedéket. Isztambuli tartózkodása után, a mai Törökország európai részén a Márvány-tenger partján levő Rodostóba (törökül Tekirdag – szerk. megj.)  telepítették, a szultántól kapott házban rendezte be új otthonát és ott élt 1735-ben bekövetkezett haláláig. A ház ma a magyar állam tulajdona, nemzeti ereklyeként a Magyar Köztársaság isztambuli főkonzulátusának gondviselésében van, és adott célpont úgy a magyar turisták mint hivatalos törökországi látogatáson résztvevő magyar politikusok számára.

Orbán szögesdrótkerítésnek és a menekültek befogadásáról tartott népszavazásnak történelmi, muszlim- és törökellenes érvekkel való indokolása, ezért ez a történelemhamisítás egyik legsúlyosabb és legprimitívebb formája.

Forrás: http://www.sydsvenskan.se/2016-10-03/orbn-den-historielose

UI. A szerző szövege hemzseg a történelmi, földrajzi, magyar- valamint európai vallástörténeti hibáktól. Ez a fordítás során is egyértelművé vált. Azonkívül állításait semmilyen vonatkoztatással, hiteles forrással nem támasztja alá. Ezért a fordítás meglehetősen szó szerinti, hogy a magyar olvasó az eredeti szöveg meghökkentő, helyenként légből kapott, vádaskodó hangvételét és tartalmát érzékelhesse.


Ingmar Karlsson: Orbán den historielöse

 

Viktor Orbán tillhör den protestantiska kalvinistiska kyrkan som utgör drygt elva procent av Ungerns befolkning. Den har det osmanska riket att tacka för sin existens. När motreformationen svepte fram över Europa på 1500-talet kunde nämligen den och andra protestantiska kyrkor överleva och undgå att med tvång bli katoliker tack vare det stöd de fick från de osmanska sultanerna. Süleyman den präktige utnyttjade de spänningar som uppstod när den katolske habsburgske kejsaren Karl V år 1530 sammankallade rikets furstar och ständer till en riksdag i Augsburg för att komma till rätta med det hot mot rikets sammanhållning som reformationen innebar.

I ett brev till lutheranerna i Flandern som var en del av Karl V:s kejsardöme erbjöd sultanen militärt stöd och skrev att han kände sig stå dem nära ”eftersom de inte dyrkade avgudar, trodde på en Gud och stred mot påven och kejsaren.” Kung Johan Sigismund av Ungern fick ett direkt militärt stöd och mot slutet av 1500-talet var stora delar av Ungerns befolkning protestanter och kunde under turkisk överhöghet fritt utöva sin religion i utbyte mot en så kallad skyddsskatt.
När kejsar Rudolf II i Wien år 1602 på nytt försökte undertrycka religionsfriheten i Transsylvanien vände sig den ungerske prinsen István Bocskag till turkarna och ingick en allians med det osmanska riket. Några år senare blev området på ungersk begäran ett osmanskt protektorat för att få skydd mot det katolska förtrycket. Ungerska protestantiska styrkor ingick sedan i den osmanska armé som belägrade Wien och slogs tillbaka där 1683, ett slag som Viktor Orbán nu betraktar som Europas räddning trots att hans förfäder således slogs på de förlorande turkarnas sida.
Rika ungerska affärsmän gjorde affärer med det osmans-ka riket och donerade ofta turkiska mattor för att pryda sina protestantiska kyrkor, vilket man än i dag kan se prov på i till exempel katedralen i den i dag rumänska staden Brasov.
En av de rikaste av dessa protestanter var adelsmannen Ferenc Rákóczi som under åren 1703–1711 ledde ett protestantiskt ungerskt uppror mot det österrikiska katolska förtrycket. Han misslyckades och tvingades i exil och valde då att söka skydd i det osmanska riket. Efter att först ha bott i Istanbul slog han sig ner i Tekirdag vid Marmarasjön i våra dagars europeiska del av Turkiet där han fick ett hus av den osmanske sultanen och levde till sin död 1735.
I dag vårdas huset av det ungerska generalkonsulatet i Istanbul som en ungersk nationalhelgedom och det har alltid varit ett givet besöks- och pilgrimsmål både för ungerska turister och för politiker på officiella besök i Turkiet.
Att som Orbán ge taggtrådsmuren och folkomröstningen om flyktingmottagande en historisk motivering med antimuslimska och antiturkiska argument är därför en historieförfalskning av allra värsta och primitivaste slag.

Källa: http://www.sydsvenskan.se/2016-10-03/orbn-den-historielose

PS. Skribentens text vimlar av historiska, geografiska, ungerska- samt europeiska religionshistoriska fel. Det har blivit ännu mer uppenbar under översättningens gång. Därutöver väljer han att inte ange några som helst bestyrkande, autentiska referenser  för sina påståenden. Således är översättningen rätt så ordagrann, det för att den ungerska läsaren ska kunna känna originaltextens häpnadsväckande,  beskyllande ansats och innehåll på sina håll helt tagen tagen ur luften.  

 

 

Annonser