”Individer som gömmer sig i flyktingströmmar”

Redan i juli 2014 kom det varningssignaler om att terrorister kan komma till Europa.

Den belgiske chefsåklagaren Michèle Coninsx, ordförande för Eurojust, EU:s rättsliga expertorgan, varnar med hänvisning till källor inom underrättelsetjänsten, för ISIS-terrorister gömda bland flyktingarna från Libyen. Situationen är alarmerande sa Coninsx till Daily Mirror den 6 juli 2015, eftersom människosmugglingen gagnar finansieringen av terrorismen, och inte sällan smugglar Islamiska Staten infiltratörer – påpekar Coninsx.

I och med att Islamiska Staten kontrollerar de hamnar i Libyen varifrån människosmugglarnas båtar överfulla med flyktingar lämnar landet mot Europa, som till exempel från den sönderbombade Szirte, Kadhaffis födelsestad, är de lätt att gömma terrorister bland flyktingarna. Risken påpekades även av Egyptens ambassadör i London.

Islamiska staten har sedan tidigare klargjort att de vill destabilisera Europa genom att skicka iväg stora antal flyktingar från Libyen.

Under första kvartalet 2015 har 185 000 asylsökande kommit till Europa, vilket är en ökning med 86 procent jämfört med samma period förra året. Internationella organisationen för migration (IOM) uppger den 7 juli 2015, att det är omkring 150 000 människor som i år har gett sig ut på Medelhavet, varav 1900 har omkommit under resan. FN:s flyktingorgan varnar för att Grekland, som har tagit emot 77 000 flyktingar i år, tvingas hantera en ”växande humanitär” kris. I snitt anländer 1000 personer till Grekland varje dag (TT-AFP).

Att det kan finnas terrorister bland de asylsökandena har även tidigare rapporterats. Den första indikeringen gjordes redan förra sommaren av Giuseppe Buccino Grimaldi, Italiens ambassadör i Libyen. I en intervju till den italienska tidningen Il tempo 27 juli 2014 sa han att det är stora mängder krigstränade jihadister som återvänder till den kaosdrabbade Libyen för att ta över makten. ”Det är en reell fara att de är med i nästa båt som anlöper hamn i Europa” sa han.

Tillkännagivandet av EU:s högsta åklagare och chef för Eurojust antyder att det inte längre är hypoteser vi har att göra med, utan det är konkreta uppgifter de västeuropeiska underrättelsetjänsterna besitter.

I svensk media är det Ivar Arpi i Svd den 10 juli som kort nämner Consinxs avslöjande och ifrågasätter Migrationsverkets asylprövning samt pekar på kvalitetsbristerna hos myndigheten. Han pekar även på att den nuvarande lagstiftningen och dess tillämpning leder till alldeles för få åtal.

Per Gudmundson skrev i Svd den 22 mars 2015 om systemkollapsen som drabbat Sverige. I sin ledare den 9 juli ifrågasätter han Sveriges nuvarande migrationspolitik och med all rätt pekar han på säkerhetsbristerna.

”Vi bör i stället fråga oss om vi prioriterar rätt. Kanske kan vi hjälpa fler i närområdet, snarare än här. Över hälften av Libanons dryga miljon flyktingar lever i undermåliga läger, uppger UNHCR. Utanför lägren i Jordanien lever 86 procent av flyktingarna på 3 dollar om dagen. Vi bör även se över vårt eget mottagande så att vi kan ge rum åt de syrier som flyr för sina liv. Tyvärr ligger vi nära – om inte över – kapacitetstaket i asylsystemet såsom det är utformat i dag. Mycket utrymme stjäls av ogrundade asylansökningar. I år väntas exempelvis 10 000 söka från västra Balkan, helt i onödan. Ansökningar från säkra länder borde behandlas på timmar, inte åtskilliga månader som i dag. […] ”Då kraven på identifikation är låga, utger sig även andra för att vara från Syrien. Varje plats som går till en utan reellt skyddsbehov, tas från en verkligt nödställd. De slappa id-kraven utgör också en säkerhetsrisk. Kontrollen borde vara hårdare och kraven högre.”

Det var också Per Gudmundson som uppmärksammade tyska Die Welt som skrev den 4 juli 2015 att Europa är nästa slagfält, att IS gömmer sig i flyktingströmmen, och pekar ut såväl Sverige som Norge.

Anders Thornberg, säkerhetspolischef vid Säkerhetspolisen varnade så sent som den 29 juni 2015 i inledningen av Säpos seminarium i Almedalen, ”för individer som gömt sig i flyktingströmmar”.

GP:s ledarskribent Håkan Boström riktar skarp och välgrundad kritik i sin ledare den 7 juli mot dem som skönmålar invandringens effekter.

I en efterföljande krönika den 8 juli 2015 ”Överge de moraliska övertonerna” skriver Håkan Boström att

”Sverige har aldrig haft en oreglerad flyktinginvandring. […] En nödvändig avvägning, mellan den moraliska viljan att hjälpa människor i nöd och behovet av en anpassning till en mängd och takt som det svenska samhället klarar av, reduceras idag till tomma klichéer och känslomässiga övertoner .”

Dags att ta varningssignalerna på allvar. Kan vi förvänta oss några prestigelösa krafttag av våra politiker och myndigheter? När Anders Thornberg, säkerhetspolischef medger att det finns ett allvarligt terrorhot samtidigt som han påstår att Säpo har en bra lägesbild medan vi vet att det finns ett alltför stort tryck på både Säpo men också Migrationsverket, har vi inte ett utan fler problem. Trots varningar från Säpo mäktar inte Migrationsverket med att hantera asylärendena på ett kvalitetssäkert sätt, möjligen på grund av inte bara en ny arbetsmetod utan även tidigare förekomna så kallade mellanstatliga överenskommelser som går ut på att man ger tillstånd på löpande band för flyktingar från ett visst område och därför anses ärendena mindre utredningsintensiva. Världen runt omkring oss förändras i allt snabbare takt vilket såväl Säpo som Migrationsverket men också lagstiftarna är medvetna om, ändå håller inte Sverige jämna steg med utvecklingen. Vår anpassningsförmåga lämnar mycket övrigt att önska.

Känsliga frågor pratas det inte högt om i Sverige. Det finns dock ett fåtal journalister och sakkunniga som vågar ifrågasätta, vrider och vänder på varje sten för att få en så bred bild av verkligheten som möjligt. Särskilt när det gäller kontroversiella frågor som rör till exempel migration, integration, tiggeri eller islamism. För att nämna några som vågar ge sig på delikata områden är Per Gudmundson, Tino Sanandaji, Ivar Arpi, Tove Lifvendahl, Lars Nicander, Magnus Ranstorp, Adam Cwejman, Håkan Boström, Alice Teodorescu.

Annonser